Promovăm înotul ca un stil de viaţă sănătos

Asociația Sportivă Aqua Valahia din Târgoviște își dorește să promoveze înotul ca un stil de viață sănătos, ce oferă beneficii indiferent de vârstă, dezvoltând armonios corpul. Săptămână de săptămână, instructorul Simona Gabrian te așteaptă să cunoști minunatele taine acestui sport nobil la bazinul olimpic din cadrul Complexului Turistic de Natație din Târgoviște, dar și la piscina Hotelului King din Târgoviște.

Acest sport este o opțiune perfectă pentru a face mișcare în orice anotimp al anului. Înotul are o plajă vastă de beneficii aduse sănătății: dezvoltă armonios organismul, călește organismul, formează și cultivă deprinderile motrice de bază, sub forma unor cunoștiințe și abilități care facilitează apropierea individului spre deprinderi de viață și muncă opuse sedentarismului. Practicarea acestui sport trebuie să preocupe cât mai multe persoane, indiferent de vârstă și profesie. Înotul este implicat direct în antrenamentul funcției locomotorii, a capacității de efort, unde cea din urmă are legături de neocolit cu educarea în spiritul dragostei de muncă și răspundere, fără a mai vorbi de perspectiva creșterii și dezvoltării armoniase a organismului.

Călirea organismului … pentru un corp frumos
Călirea are o funcționalitate ritmică, sezonieră, de apărare a organismului prin adaptarea acestuia la schimbările de temperatură (rece/cald). În schimb, dacă organismul este corect “antrenat” prin repetarea măsurilor obișnuite de călire naturală se instituie un mecanism profilactic important menit a sprijini și întări starea de sănătate. Este cunoscut faptul că expunerea unor suprafețe mari ale corpului la factorii contrastanți stimulează capacitatea de thermo-reglare (cure de 12-14 zile). Mecanismul de călire are în vedere antrenarea sistemului thermoreglării prin mijloace contrastante ale temperaturii mediului ambiant. În țările nordice între o saună și intrarea în apa rece nu există decât o legătură firească. În acest fel se face călirea organismului la condițiile mereu în schimbare ale mediului. De asemenea, în Germania, până toamna târziu, tinerii fără a intra să înoate aleargă echipați corect prin apele reci ale Mării Nordului sau Mării Baltice, ceea ce la noi, ar fi de neconceput!

Read more...